اخبار مربوط به «تزریق انسولین»

صرف نظر از اینکه فرزند شما در چه سنی قرار داردشما باید با مدیر و کارکنان مدرسه و مخصوصاً معلمان را از دیابت وی آگاه نمایید. همچنین ضروری است تا این افراد را با اصول بنیادی دیابت و مراقبت از آن آشنایی داشته باشند. آنها باید بدانند که دیابت در اثر عدم توانایی لوزالمعده در […]

تاریخ ارسال: ۰۸ آذر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬