اخبار مربوط به «ترک عادت»

عادت‌کردن عادی است. انسان‌ها با استعداد عادت‌پذیری به دنیا می‌آیند اما هرکس در مسیر زندگی تعیین می‌کند می‌خواهد از این استعداد چگونه استفاده کند. بعضی‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند و از این توانایی برای ملکه کردن رفتاری مفید در خود استفاده می‌کنند و بعضی استعداد خود را به‌دست محیط و دیگران می‌سپارند و بی‌آنکه بدانند صاحب عادتی […]

تاریخ ارسال: ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬