اخبار مربوط به «ترس از دندانپزشکی»

دکتر اومد دکتر خوب و مهربون خوش اخلاق و شیرین زبون روپوش به تن، خنده به لب قدم میزد توی مطب. خندید و گفت: زیر گنبد کبود کی بود، کی بود گریه میکرد، اوهو اوهو شما بودی آقا کوچولو؟ …… غصه نخور عزیز من یک کمی دارو میزنم دردشو ساکت میکنم می تراشم، خش خش […]

تاریخ ارسال: ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬