اخبار مربوط به «تربیت کودکان»

ضمون کلی کتاب حوزه انسان شناسی است که شاید یکی از درخشان ترین جنبه های فکری شهید بهشتی همین حوزه انسان شناسی باشد.

در هر سن لازم است برای تربیت کودکان تان شیوه مختلفی را به کار بگیرید؛ این راهنما می تواند کمک تان کند.

تاریخ ارسال: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

گروه فضای مجازی: فضای مجازی یک فضای پالایش شده و استاندارد برای کودکان نیست و استفاده غیر‌اصولی از آن می‌تواند کودکان را در معرض آسیب‌های روحی و روانی قرار دهد.

تاریخ ارسال: ۰۱ بهمن ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬