اخبار مربوط به «تربیت فرزند و حضرت علی»

علی علیه السلام ثمره و محصول تربیت صحیح را پرورش فرزند صالح و پیامد بی‏توجهی به امر خطیر تربیت را “رشد یافتن فرزند ناصالح ” برشمرده و برای هریک از این دو، آثار و نتائج مثبت و منفی بیان نموده‏اند. از دیدگاه آن حضرت فرزند صالح مایه انس و آرامش والدین است

تاریخ ارسال: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬