اخبار مربوط به «تربیت فرزند از دیدگاه حضرت علی»

چگونگی تربیت فرزند یکی از وجوه درخشنده سیمای خانوادگی امیرالمؤمنین (ع) است. در این متن، برآنیم تا برخی از اصول تربیت فرزند و حقوق آنان بر پدر و مادر را از دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) بیان کنیم. ۱- انتخاب نام نیکو ۲- گفتن اذان و اقامه در گوش فرزندان و انجام عقیقه (قربانی گوسفند) برای آنان […]

تاریخ ارسال: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: