اخبار مربوط به «تربیت دینی فرزند»

ایشان علاوه بر اینکه همیشه با چهره‏اى خندان و دستانى مهربان از کودکان استقبال مى ‏کردند نسبت به تربیت صحیح آنان بسیار حساس و دقیق بودند و خانواده ‏ها را به تربیت سالم و الهى فرزندان دعوت مى‏ کردند..

اگر می‌دانستیم که نصیحت کردن، آموزش دادن نیست؛ عادت دادن، ایجاد اخلاق درونی شده نیست؛ یاد دادن، تعلیم دادن نیست؛ پاسخ دادن، قانع کردن نیست؛ به فهم حقیقت «تربیت» و زیستن با «حقیقت» نزدیک­تر می‌شدیم.

تاریخ ارسال: ۰۱ دی ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬