اخبار مربوط به «تربیت دختران»

بنا به اذعان نهاد زنان ملل متحد، ارتکاب اشکال مختلف خشونت؛ به‌ویژه خشونت جنسی علیه دختران در مدارس و سایر اماکن در کشور چین، سبب شده است که در این کشور، برنامه‌های آموزشی برای دختران، والدین، معلمان و دیگر افراد ترتیب داده شود. به گزارش مهرخانه، یکی از نکات بسیار مهم در این دوره‌های آموزشی […]

تاریخ ارسال: ۰۸ شهریور ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

مکثی کردم و آب دهاتم قورت دادم. اصلا آمادگی چنین برخوردی رو نداشتم.

دخترها برخلاف پسر ها از الگوهای شخصیتی خاصی پیروی می کنند! هر آنچه مهربان و متین و جذاب باشد، آنها را به سمت خود می کشد. عروسک و بعضی از لوازم بازی های کودکانه که شبیه وسایل خانه داری مادر است…

تاریخ ارسال: ۱۲ تیر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬