اخبار مربوط به «تربیت از منظر آیات»

“همانا بهترین چیزی که پدران برای فرزندان به ارث می­گذارند، ادب است نه مال. چرا که مال از بین می­رود و ادب باقی می­ماند”

پس تربیت فرزندان و گرامی داشتن آنها از جمله حقوقی است که بر عهده والدین و اگر در انجام این مهم کوتاهی کنند قطعا ضرری جبران ناپذیر گریبان جامعه را می گیرد

تاریخ ارسال: ۰۸ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬