اخبار مربوط به «تخمه خربزه»

تخمه هندوانه امتیاز تندرستی: ۴ ستاره مسافری از روم هندوانه پیش از میلاد مسیح در کشورهای حوزه مدیترانه کاشته می شده و در مناطقی مانند صحرای کالاهاری در آفریقای جنوبی نیز به صورت وحشی می روییده است. نسل هندوانه های ایرانی متعلق به کشور هند است. دانه های آن نیز براساس نوع هندوانه رنگ های […]