اخبار مربوط به «تحلیل»

«چقدر شبیه والدین تان رفتار می کنید؟» این سوالی بود که هفته گذشته در آزمون روان سنجی صفحه خانواده و مشاوره مطرح کردیم و از شما خواستیم نظر موافق یا مخالف خود را درباره ۱۰عبارت این آزمون بیان کنید تا مشخص شود چقدر از باورها، عقاید و رفتارخود را از والدین تان به ارث برده اید و همچنین چقدر […]

تاریخ ارسال: ۱۵ آذر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬