اخبار مربوط به «تحصیل»

فرزندان پسر از سن نه تا سیزده سالگی دوران تحول را تجربه می کنند. این دوران زمانی است که مردان باید بیش از هر زمان دیگری در زندگی پسرها دخیل شوند. در این سنین باید برای انها طوری برنامه ریزی کرد که انرژی شان در جهت مثبتی تخلیه شود.

تاریخ ارسال: ۱۰ تیر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬