اخبار مربوط به «تاخیر در رویش دندان»

رویش دندان های شیری از حدود هشت ماهگی شروع می شود

تاخیر رویش اولین دندان شیری تا حدود ۱۳یا ۱۴ ماهگی معمولا نرمال تلقی می شود.

تاریخ ارسال: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬