اخبار مربوط به «بیماری رزوئولا ، درمان بیماری رزوئولا»

پادتن‏هایی که در دوران جنینی از مادر به فرزند رسیده است…