اخبار مربوط به «بیماری در کودکان»

همه ما از اهمیت تقویت سیستم ایمنی بدن برای حفظ سلامتی و مقابله با عوامل آسیب‌رسان و بیماری‌زا شنیده‌ایم، اما دقیقا نمی‌دانیم که سیستم ایمنی در بدن چه نقشی را ایفا می‌کند و چرا پزشکان، بر تقویت این سیستم بخصوص از دوران کودکی تاکید دارند؟ تقویت سیستم ایمنی در واقع به معنای کمک به سلول […]