اخبار مربوط به «بیماری انفلونزا»

احتمال ابتلا به انفلونزا در کودکان، سالمندان، زنان باردار بیشتر است.