اخبار مربوط به «بوسیدن خدا»

و وقتی آدم نیاز دارد که خدا را ببوسد حتما خدا برای این نیازش یک پاسخی آفریده.

تاریخ ارسال: ۲۵ دی ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬