اخبار مربوط به «به سوی تربیت دینی»

آیا کسی که پای دوستی اش نسبت به چیزی یا کسی می لنگد می تواند این دوستی را به کس دیگری آموزش دهد ؟

عبور از لذتهای سطحی و اکتفا کردن به آن در حد ارضای نیازهای ضروری راه را برای پرداختن به لذتهای عمیق تر در وجود انسان باز می کند و در مراحل بالاتر و عمیق تر، ترک لذتهای دم دستی و سطح پایین پلکانی برای رسیدن به درک لذتهای اصیل روحی میشود

تاریخ ارسال: ۰۳ تیر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

اینکه مطالعات ما ، دیده های ما ، شنیده های ما ، تلاش ما برای یاد گرفتن و …. هنوز سمت و سویی برای بیشتر دانستن در مورد “چگونه انسان خدایی بودن ” را پیدا نکرده نشان می دهد که دغدغه دینی زندگی کردن در جسم و جان ما رسوخ پیدا نکرده

تاریخ ارسال: ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬

زندگی مشترک میدان عملی بسیار بزرگ و وسیعی است برای آزمودن میزان یقین به دانسته هایت

تاریخ ارسال: ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

نوع نگرش والدین به “خود”، اهمیت، جایگاه و وظیفه ای که برای خود در هستی قایل هستند، به طور واضح و روشنی در تک تک عملکردهای آنها تاثیر گذار است و مجموعه این عملکردها بستری است که کودک در آن بزرگ می شود

والدینی را تصور کنید که این گونه به انسان و رسالت انسانی فکر می کنند و در پس زمینه ذهنی آنها چنین درکی از جایگاه انسان در هستی وجود دارد، تمام تلاش ها، دغدغه ها و انتخاب های آنها به گونه ای انجام میشود که آنها را به بی نهایت مثبت نزدیک کند.

تاریخ ارسال: ۰۱ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬

هر چه که مقصد حرکت واضح تر و روشن تر باشد ، طی کردن مسیر ساده تر می شود . برای کسی که میداند به کجا میخواهد برسد ، تحمل رنجهای راه آسانتر و صبرو بردباری در مقابل سختیهای مسیر افزون تر میشود .