اخبار مربوط به «بندگی»

نویسنده: زهرا جوادی یادم باشد پسرم را نه برای این که کودک ناتوان است و نه برای اینکه فرزند عزیز من است و خدا مهر مادری را در دلم قرار داده و نه برای اینکه مجبورم و نه برای هیچ دلیل دیگری نگهداری نکنم! تر و خشک کردن بچه سختی های زیادی دارد. شب بیداری […]

تاریخ ارسال: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

اگر من بنده باشم، تا در آغوش تو هستم، نیاز به چیزی ندارم. یعنی تا همیشه.

تاریخ ارسال: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬