اخبار مربوط به «بلوغ دختران»

دخترها در زمان بلوغ با تغییر ویژگی‌های بارز فیزیکی در قسمت‌های مختلف بدن روبه‌رو می‌شوند. علاوه بر این با انواع تغییرات روحی، روانی هم دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. ممکن است این تغییرات در دختران نوجوان منجر به انزوا، پرخاش یا وابستگی‌های افراطی به دوستان شود.

تاریخ ارسال: ۳۱ تیر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

دختری که تا مدتی پیش مهم ترین دغدغه زندگی اش، دنیای کوچک عروسک هایش بود، ناگهان با ظاهر شدن نخستین نشانه های بلوغ متوجه جسم خودش می شود و به سمت ایجاد تصور ذهنی مثبت یا منفی از جسم خود می رود.

تاریخ ارسال: ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬

بلوغ مرحله‌ای از رشد انسان است که باعث گذر از کودکی و رسیدن به بزرگسالی می‌شود. این مرحله در دختران به معنی توانایی در بر گرفتن نقش مادری است.

تاریخ ارسال: ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬