اخبار مربوط به «بخیه های زایمان طبیعی»

   احساس درد و سوزش خفیف در محل بخیه به طور طبیعی بعد از زایمان وجود دارد که قابل تحمل است در طی ساعات اولیه بعد زایمان و در بیمارستان کنترل دقیق توسط ماما و پرستار انجام می شود و در صورت لزوم می توان از مسکن نیز استفاده نمود مادر می باسیت در حال […]

تاریخ ارسال: ۰۴ شهریور ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬