اخبار مربوط به «بانوان سرپرست خانوار»

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه سرپرست ۱۲درصد از خانوارهای ایرانی زن هستند، افزود: ۸۲ درصد این نان آوران بیکارند. به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی این موضوع را روز سه شنبه در نشست صیانت و توانمند سازی زنان و خانواده در برابر آسیب های اجتماعی که به مناسبت هفته بزرگداشت […]