اخبار مربوط به «بانوان خانه دار»

بانوان خانه دار برای تضمین سلامتی خود باید به ورزش بپردازند. به گزارش وب دا؛ مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با تاکید بر اهمیت و نقش ورزش در سلامتی زنان خانه دار گفت: ورزش سبب ارتقای کیفیت زندگی، ایجاد حس خوب بودن،لذت بردن از زندگی،افزایش توان […]