اخبار مربوط به «بافتن»

با کمی حوصله و دقت می تونید با هنر خودتون یک عروسک جوجه ببافید.

برای درست کردن این کیسه، بافتن رو باید از کفِ کیسه که به شکل دایره هست، شروع کرد.

با یادگیری این نوع بافت می تونید دستبند، هدبند، تل، لبه آستین، لبه جیب و حتی بند کیف ببافید.