اخبار مربوط به «باغ موزه نگارستان»

در این نمایشگاه – موزه کودک و نوجوان به همراه بزرگسال می‌بیند، می‌شنود، دست ورزی و مشارکت می‌کند. گام به گام می آموزد و از آموخته‌هایش سرشار می‌شود و لذت می برد. کودکان به دنیای قصه ها سفر می کنند و در کنار قصه گویان خود نیز نقش بازی می کنند

تاریخ ارسال: ۱۶ دی ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬