اخبار مربوط به «بازی کامپیوتری»

بازی­ های رایانه­ ای از بازی ­هایی است که فرزندان ما با آن ها درگیر هستند. کارشناسان بر این باروند که این بازی­ ها فوایدی دارد. اما اعتیاد به این بازی­ ها و نیز بی ­دقتی در انتخاب نوع بازی، می­ تواند مشکلات فراوانی را پیش روی فرزندان ما قرار دهد.

تاریخ ارسال: ۰۷ شهریور ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

نخست زمانی که فردی بزرگسال کتاب داستان مصوری را برای او می خواند.

تاریخ ارسال: ۰۱ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬