اخبار مربوط به «بازی های کودکان»

تحقیقات نشان می‌دهد ارتباط مثبت کودک با بزرگسالانی که دلسوز هستند و به او توجه نشان می‌دهند، مغز کودک را تحریک می‌کند، باعث افزایش سیناپس‌ها می‌شود و اتصالات موجود در مغزش را محکم‌تر می‌کند.

تاریخ ارسال: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

بازی از درون برانگیخته می شود، آزادانه انتخاب می شود ، لذت بخش است ، واقعیت گریز است و بازی کنان به طور فعال در آن شرکت دارند. برای درک بیشتر دنیای کودکان باید آن ها را در هنگام بازی مشاهده کرد.

تاریخ ارسال: ۱۷ دی ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

هرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفدار که به صورت فردی یا گروهی انجام شود…

تاریخ ارسال: ۰۴ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬