اخبار مربوط به «بازی های نشستنی»

در زمانه ای که بچه ها وقتی دور هم جمع میشن تبلت به دست هر کدوم مشغول بازی خودشون میشن ، یاد آوری چند بازی دوران کودکی خودمون خالی از لطف نیست .

تاریخ ارسال: ۰۲ شهریور ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

این هم چند بازی قدیمی که محبوب روزگار بچگی های خیلی از مامان باباهای امروزی بوده است.

در زمانه ای که بچه ها وقتی دور هم جمع میشن تبلت به دست هر کدوم مشغول بازی خودشون میشن، یاد آوری چند بازی دوران کودکی خودمون خالی از لطف نیست.