اخبار مربوط به «بازی های رایانه ای»

رعایت نکردن فاصله از منابع نوری باعث خسته شدن چشم می شود و حساسیت به نور پیامد این مساله است. کار زیاد با رایانه، تبلت، گوشی و حتی تماشای زیاد تلویزیون از فاصله نزدیک و مواجهه بیش از حد با منابع نوری باعث بروز این مشکل می شود. بررسی های جدید دانشمندان نشان می دهد […]

تاریخ ارسال: ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

با ابزاری کار می کند که در دنیای مجازی است که دسترسی آنها به دنیای واقعی مقدور نیست

سعی کنید بازی‌هایی را برای کودک انتخاب کنند که مناسب سن او باشد.

تاریخ ارسال: ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

نوشیدن نوشابه‌های گازدار، تماشای زیاد تلویزیون، پرداختن زیاد به رایانه و بازی های رایانه ای

تاریخ ارسال: ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬