اخبار مربوط به «بازی با کودکان»

بازی از درون برانگیخته می شود، آزادانه انتخاب می شود ، لذت بخش است ، واقعیت گریز است و بازی کنان به طور فعال در آن شرکت دارند. برای درک بیشتر دنیای کودکان باید آن ها را در هنگام بازی مشاهده کرد.

تاریخ ارسال: ۱۷ دی ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

وقتی بچه ها از رنگ کردن خسته شدند بازی با مداد رنگی ها را شروع کنید