اخبار مربوط به «بازیافت»

سبز قشنگش رنگ آبادیست
رنگ سفیدش صلح و آزادیست
رنگ قرمزش به رنگ خورشید
نشانه ای از نشاط و امید

شما می توانید با مداد رنگی های کوتاه، یک گلدان زیبا درست کنید.

بازیافت پسماندها به کاهش تولید زباله و کاهش هزینه ‏ها کمک می‏ کند.

تاریخ ارسال: ۱۰ مهر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬