اخبار مربوط به «بابا بودن»

باباها شادی و غصه شان برای بچه ها نمود بیشتری دارد. مهم است. مهم است که بچه ای به استقبال پدر خسته ای می رود که دارد می خندد یا اخمو و گرفته است… اینها برای بچه ها یک دنیاست. با همه ی پیچیدگی هایش هم قشنگ است.

تاریخ ارسال: ۰۲ شهریور ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬