اخبار مربوط به «انگل روده ای»

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: انگل تک یاخته ژیاردیا لامبیا یکی از شایع ترین انگل های روده ای در کودکان است، که بر اثر خوردن کیست انگل در آب و مواد غذایی خام آلوده به فاضلاب ایجاد می شود. به گزارش وب دا؛ دکتر عبدالعلی مشفع ضمن بیان این مطلب گفت: این […]