اخبار مربوط به «امام زمان»

ما چقدر به خاطر کارهای اشتباه، مولایمان را از خود، رو گردان کرده ایم و خبر نداریم؟

تاریخ ارسال: ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

برویم شربت و شیرینی بخوریم و شب که همه به خانه برگشتند، رفتگر بنده ی خدا تا صبح جارو به دست بگیرد

دخترک این روزها در راستای استقلال طلبی هایش، وقتی می خواهد لباس از تن در بیاورد، به من اجازه نمی دهد کمکش کنم. بلوز را تا گردن بالا می کشد. بعد بالاتر. باید دست ها را در بیاورد. سخت است. گیر می کند، با دست های بالا مانده و سرِ در حال فشار.

تاریخ ارسال: - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

هیچ طفلی نیست مگر آنکه امام زمانش را زیارت می کند و با او مناجات و راز و نیاز مینماید.

تاریخ ارسال: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬

لباس را با خوشحالی در می آورد و سر مست از اینکه بالاخره موفق شده…

تاریخ ارسال: ۰۷ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬