اخبار مربوط به «امام رضا علیه السلام»

این که امام تأکید دارد رفتارش با قلب سلیم باشد، شاید به این معناست که مبادا انسان وقتی تواضع می کند در این باره به خودش فشار بیاورد. تواضع ریاکارانه هیچ ارزشی ندارد.

تاریخ ارسال: ۱۲ دی ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬