اخبار مربوط به «اصول تربیت فرزند»

تمام این اوضاع و احوال نا بسامان رفتاری میان ما و فرزندمان، از آن جا شروع می شود که ما این اصل اساسی و مهم را نشنیده ایم و یا شنیده ایم و به کار نبسته ایم که «برای تربیت فرزند، باید ابتدا خودمان را تربیت کنیم.»

تاریخ ارسال: ۰۶ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬