اخبار مربوط به «اشعه uv»

افرادی که علاقه ‌مند به برنزه کردن هستند، نسبت به هم‌سن و سال هایشان پوست پیرتر و شکسته ‌تری خواهند داشت.