اخبار مربوط به «اسلام»

کتاب فرزندان راهی دیگر در ده فصل به مسایل اعتقادی و اجتماعی آمریکایی هایی که به دین اسلام گرویده‌اند و تباینات فرهنگی در جامعه آمریکا که بعضی از ارزش هایش مثل مفهوم آزادی به شکلی پیچیده در تضاد با فرایض دینی و اخلاقی قرار گرفته اند،بحث کرده است.

اگر من بنده باشم، تا در آغوش تو هستم، نیاز به چیزی ندارم. یعنی تا همیشه.

تاریخ ارسال: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

فکر می کردم آزادی زنان مساوی با برهنگی بیشتر است و زنان می توانند هر کاری را انجام دهند

تاریخ ارسال: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬