اخبار مربوط به «استقلال»

به خودم فکر میکنم که همیشه هم توجیهی دارم برای کارهایم.

تاریخ ارسال: ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

بعضی چیزها، توجه کنید فقط بعضی چیزها واقعا برای بچه ها خطرناک هستند. در آن موارد خاص مقابله کنید و در مقابل اصرار بچه ها هم اصلا رام نشوید…

تاریخ ارسال: ۲۴ دی ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬