اخبار مربوط به «استقلال طلبی کودک»

غلب اوقات به طور اشتباه تلاش می کنیم تا فرزندان خود را به گونه ای پرورش دهیم که نمونه کوچکی از ما باشند

تاریخ ارسال: ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

به خودم فکر میکنم که همیشه هم توجیهی دارم برای کارهایم.

تاریخ ارسال: ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬