اخبار مربوط به «از پوشک گرفتن»

بدون تعارف می گویم. وقتی می بینم مادر یا پدری کودکش را می زند، دلم می خواهد یک گنده تر از او پیدا شود که او را بزند. این را بدون هیچ خجالتی می گویم. به این دلیل که احساس می کنم به هیچ وجه، در هیچ حالی و به هیچ بهانه ای نباید بچه را زد.

تاریخ ارسال: ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

آموزش رفتن به دست شویی برخی از کودکان خیلی زود این مساله را یاد می گیرند اما برخی از آنها ماه ها طول می کشد تا متوجه شوند نباید گوشه و کنار خانه دستشویی کنند. به طور کلی، اگر بخواهید از سنین پایین تر به کودک آموزش بدهید تا دستشویی برود، زمان بیشتری باید صرف […]

تاریخ ارسال: ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

اولین قدم این بود که یک روز صبح، به محض اینکه دخترک بیدار شد…

از پوشک گرفتن کودک، می تواند یک اتفاق سخت و پیچیده باشد.

تاریخ ارسال: ۲۴ دی ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬