اخبار مربوط به «اذان گفتن در گوش بچه»

به گزارش جهان به نقل از ایسنا؛ توصیه های فراوان دینی و بهداشتی در این باره از سوی متخصصان ارائه می‌شود اما در مراجعه به متون دینی و روایی خود می‌بینیم معصومین(ع)در زمان خود به این مساله نیز پرداخته و سفارشات مهمی فرموده اند. در مراجعه به منابع دینی توصیه های عبادی مهمی همچون این […]

تاریخ ارسال: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬