اخبار مربوط به «آینه های روبرو»

تمام کارهای نیمه‌تمام زندگی‌ام را یاد خودم می‌اندازم و به بی‌عرضگی و تنبلی و بی‌برنامه بودن خودم فحش می‌دهم. بعد دلم برای خودم می‌سوزد و شرایط نامناسبی که منجر به شکستم شده برای خودم تعریف می‌کنم تا کمی از دردم کم شود. اما دلم برای خودم می‌سوزد و ..

تاریخ ارسال: ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬