اخبار مربوط به «آیت الکرسی»

یادم هست موقع رفتن به اتاق عمل هیچ استرسی نداشتم. آیت الکرسی می خواندم و خیالبافی می کردم.

تاریخ ارسال: ۰۹ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬