اخبار مربوط به «آموزش نظم به کودک»

سعی کنید در خانه خود این طرز فکر را القا کنید که تمیز بودن خانه احساس بسیار خوبی به انسان می دهد. اگر کودک از جمع کردن وسایلش خودداری کرد، خودتان آنها را جمع کنید و بگویید: “به نظرت این طوری بهتر نیست؟ وقتی همه چیز مرتب و سرجای خودش است آدم احساس بهتری دارد.”

تاریخ ارسال: ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

آتنا دختری ۸ ساله است که از نظر مادرش به شدت بی نظم است. مادر آتنا در توصیف بی نظمی او می گوید که در اتاق آتنا انگار بمب منفجر شده، همه چیز پخش و پلاست. اسباب بازی ها هر کدام یک طرف است و حتی ممکن است زیرپا له شود. لباس ها هم همه نامرتب از یک جای اتاق آویزان است. […]

وقتی چند لیوان برای شیر و چای و آب رو کانتر داری که مرتب آن ها را نشویی…

تاریخ ارسال: ۱۸ تیر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬