اخبار مربوط به «آموزش مهارت حرف زدن با کودک»

هرچقدر بیشتر به او گوش کنید و با او حرف بزنید، او بیشتر با شما ارتباط برقرار می کند،شما خودتان هم یاد می گیرید که چگونه صداهایی را که او از روی لذت یا نیاز از خودش درمی آورد، تفسیر کنید.

تاریخ ارسال: ۱۵ آذر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬