اخبار مربوط به «آموزش مسایل جنسی به کودکان»

آموزش جنسی فرزندان به صورت ناگهانی شروع نمی‌شود، والدین بایستی از دوران کودکی، این آموزش را آغاز کنند.

تاریخ ارسال: ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬

چگونه به دختربچه‌ها بیاموزیم از آزار جنسی در امان بمانند!

تاریخ ارسال: ۰۳ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬