اخبار مربوط به «آموزش مسائل جنسی به کودکان»

برای اینکه بتوانید آموزش مناسبی به فرزندتان بدهید لازم است خودتان بر نشانه‌ها، رخدادها و عوارض بلوغ تسلط کامل داشته باشید و این تسلط جز با مطالعه‌ی فراوان یا مشورت با پزشک و روانشناس محقق نمی‌شود. پس عزمتان را برای این مهم جزم کنید…

تاریخ ارسال: ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

اینکه بدانیم ما به عنوان پدر و مادر مسوولیم، فرزندان خود را نسبت به همه چیز و از جمله نسبت به بدن خودشان آگاه کنیم یعنی که از نقش والد بودن خود مطلع هستیم.