اخبار مربوط به «آموزش قران پیش از دبستان»

نکته ای که همه آنان بر آن تأکید دارند آغاز آموزش از سنین پایین و آسانگیری بر کودکان و تحمیل نکردن تکالیف دشوار به عهده آنها در مراحل یادگیری قرآن و حفظ و قرائت است

تاریخ ارسال: ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬