اخبار مربوط به «آموزش قرآن»

زبان کودک و نوجوان و بزرگسال متفاوت است. ضمن اینکه شادی، قصه و طنز را همه دوست دارند و راه جذب افراد، استفاده از روش‌های گرم و جذاب است، نه قیافه­ی تلخ و جدی به خود گرفتن.

هدف در این سنین همراه کردن ذهن کودکان با موضوع دین و قرآن و به جا گذاشتن خاطره­ی مثبت از این کلاس و معلم است. هر چیز که در این سنین برای او خوشایند افتد، می‌تواند مسیر ذهنی آینده­ی او را شکل دهد.

حسام را برای حل کردن یک صفحه از کتاب ریاضی پیش‌دبستانی راهنمایی می‌کنم، یک کاردستی یا بازی مرتبط با درس ریاضی هم انجام می‌دهیم